Co je zrakový screening

Screening je termín lékařský a rozumíme tím metodu vyhledávání osob v časných stadiích nemoci. Jednoduchým testem se v populaci zjišťují osoby pravděpodobně postižené hledanou nemocí a z nich se pomocí složitějších vyšetřovacích metod vyhledávají osoby skutečně nemocné. Zrakový screening předškolních dětí tedy umožňuje včas diagnostikovat dětské oční choroby a to ještě dříve, než se projeví závažnější příznaky těchto dětských očních chorob.

 

Zrakový  screening  by měl být základním vyšetřením zraku předškolních dětí, protože představuje nejen základní prevenci tupozrakosti, ale odhaluje i skryté zrakové vady dítěte.

   Obecně prospěšná společnost  PROZRAK  provádí zrakový screening pomocí přístroje Plusoptix S09. Jedná se o metodu videoretinoskopie, která nahradila dřívější vyšetřovací metody. Po deset let byla tato metoda zlepšována a v současnosti umožňuje provádět zrakový screening u dětí již od 4. měsíce jejich života. V dětské populaci se tak dají odhalit právě skryté oční choroby vedoucí ke zmíněné tupozrakosti.

 

Přístroj Plusoptix S09

Přístroj Plusoptix S09 je binokulární autorefraktometr určený pro vyšetření zraku batolat a předškolních dětí. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Kamera přístroje má světelné a zvukové doprovodné efekty, které ze vzdálenosti jednoho metru na krátkou dobu upoutají pozornost dítěte. V tomto okamžiku kamera sejme obraz očního pozadí a přístroj vyhodnotí stav zraku dítěte. Vyšetření je tedy bezkontaktní, rychlé a samozřejmě nebolestivé.