CIP "Centrum integrované péče"

Program následné péče je určen především pro děti s poruchami binokulárního vidění, u kterých nestačí pouhé nasazení brýlové korekce, ale je nutné dále oči cíleně a intenzivně trénovat formou speciálních pleopticko ortoptických cvičení. Komplexní a systematickou péči dětem zajišťuje multidisciplinární odborný tým, složený z očního lékaře, ortoptisty a tyflopeda. Ortoptistka a tyfloped se dětem věnují po dobu 60 min, dle závažnosti zrakové vady mnohdy i několikrát týdně.

Cílem je maximální možné rozcvičení oční vady, při které dítě zapojuje obě oči, orientuje se v prostoru a nemá problém s nerovnostmi. Často pak není nutná ani brýlová korekce a pokud ano, dochází i k výraznému snížení počtu dioptrií.

Samozřejmou součástí následné péče je i poradenství pro rodiče, jak mohou v domácím prostředí s dětmi dále cíleně cvičit tupozraké oko a tím celý proces uzdravení ještě urychlit.

 

O zrakově znevýhodněné děti pečují:

Oční lékař zajišťuje vstupní, průběžnou i výstupní diagnostiku, na základě které indikuje formu a počet pleopticko ortoptických cvičení.

             

Ortoptista je speciálně vyškolený zdravotní pracovník, který provádí pleoptická a ortoptická cvičení na speciálních přístrojích. Cílem pleoptických cvičení je rozcvičit tupozraké oko a zapojit ho do činnosti. V další fázi ortoptických cvičení dochází k nácviku binokulárního vidění. Cvičení probíhají zcela individuálně po dobu přibližně 15 min.

              

Tyfloped je speciální pedagog, který formou hry provádí reedukaci zraku a práci ortoptisty tak doplňuje. Cílem těchto hravých reedukačních cvičení je propojení a spolupráce mozku – oka - ruky. Tato cvičení již probíhají v malé skupince dětí, jsou přizpůsobena věku dítěte a strukturována tak, aby byla pro dítě motivující a zábavná. Propojením cvičení ortoptistky a tyflopeda se prodlužuje intenzivní doba tréninku očí na 60 minut a to hravou formou, kterou dítě se zájmem přijímá.