Výsledky zrakového screeningu v Pardubicích z let 2009 a 2010

Dvouletý výzkum četnosti zrakových vad v populaci pardubických předškolních dětí přinesl zajímavé výsledky. Ukázalo se, že nějakým druhem oční vady trpí více než 10% předškolních dětí v Pardubicích, přičemž u 7,8% nebyly tyto zrakové vady odhaleny praktickými pediatry při pravidelných preventivních prohlídkách a zůstávaly též bez povšimnutí samotných rodičů dětí. Výsledky zrakového screeningu jsou zpracovány k datu 30.4. 2011.

 

 

Graf č. 1.  Je zpracován dle informace Českého statistického úřadu v Pardubicích. Jsou zde znázorněny počty všech předškolních dětí podle roku narození na území města Pardubic, pro které byl zrakový screening organizován. Nejstarší děti s rokem narození 2003 byly v roce 2009, kdy zrakový screening začínal, v posledním ročníku mateřské školy před nástupem do ZŠ. Z demografické křivky vyplývá, že na území města Pardubic se počet dětí nesnižuje, ba naopak, ročníky 2007, 2008, 2009 jsou za poslední období početně nejsilnější.

 

 

Graf č. 2.  Ukazuje pardubické předškolní děti podle roku narození, které prošly v letech 2009 a 2010 zrakovým screeningem. Na první pohled je zřejmé, že nejvyšší počet dětí prošlých zrakovým screeningem pomocí přístroje Plusoptix je v ročnících 2004 až 2006, což v té době byly děti umístěné v mateřských školách. Porovnáním grafu č.1 a grafu č.2 zjistíme, že zrakovým screeningem prošlo 81,5% všech pardubických dětí narozených v roce 2004, 92% dětí narozených v roce 2005 a 80% dětí narozených v roce 2006. Procentuální pokrytí zrakovým screeningem se bude u ročníků 2005 a 2006 zvyšovat pokračováním projektu.

 

 

Graf č. 3.  Zde vidíme úspěšnost zrakového screeningu realizovaného na půdě pardubických mateřských škol. 2 218 dětí je cca 81% z celkového počtu dětí prošlých zrakovým screeningem v letech 2009 a 2010. Většina ze 425 dětí, které byly v den zrakového screeningu v mateřské škole nepřítomny (nemoc), využila tzv. Screeningové dny“. Některé děti, které jsou v grafu vyznačené, že si jejich rodiče zrakový screening nepřáli, již byly v péči očního lékaře před samotným screeningem v mateřské škole.

 

 

Graf č. 4.  Ukazuje na vysoké počty dětí, které jsou zachyceny přístrojem Plusoptix. Tyto děti jsou odeslány na další podrobnější dovyšetření k očním lékařům. Vysoký počet záchytů je dán přísnými přednastavenými kritérii v přístroji Plusoptix.

 

 

Graf č. 5.  Ukazuje, že 7,8% dětí předškolního věku nebyla zraková vada odhalena praktickými pediatry při pravidelných preventivních prohlídkách.

 

 

Graf č. 6.  Prezentuje aktuální výstupy zrakového screeningu k 30.4. 2011.

 

 

Graf č. 7a.  Prezentuje výsledky dovyšetření dětí u očních lékařů k 30.4. 2011.

 

 

Graf č. 7b.  Zde jsou výsledky dalšího dovyšetření očními lékaři v procentuálním vyjádření.

 

 

Graf č. 8a.  Ukazuje na četnost výskytu jednotlivých refrakčních vad bez brýlové korekce dovyšetřených očními lékaři (213 dovyšetřených dětí).

 

 

Graf č. 8b.  Ukazuje na četnost výskytu jednotlivých refrakčních vad s brýlovou korekcí dovyšetřených očními lékaři (213 dovyšetřených dětí).

 

 

Graf č. 9.  Porovnává četnost refrakčních vad oproti poruchám binokulárního vidění. Tyto vady se porovnávají jak s nasazenou brýlovou korekcí, tak i bez brýlové korekce.

 

 

Graf č. 10.  Znázorňuje procentuální podíl amblyopie ve zrakových vadách dětí předškolního věku, které byly dovyšetřeny očními lékaři na základě pozitivního záchytu Plusoptixem.

 

 

Graf č. 11.  Prezentuje vysokou četnost zrakových vad u pardubických předškolních dětí. Četnost zrakových vad se však povýší o děti, které budou postupně dovyšetřovány očními lékaři. Je předpoklad, že převážná část dětí s pozitivním nálezem z Plusoptixu bude dovyšetřena do konce roku 2011.

 

 

Autor výzkumu:

PhDr. Dagmar Fidlerová