Pečuje o zrak předškolního dítěte.

  

   Zrak

Zrak patří k nejcennějším lidským smyslovým orgánům, zprostředkovává člověku 70 – 90 % informací. Množství i kvalita zrakových vjemů tedy zásadním způsobem ovlivňují život člověka. Dostává–li dítě méně zrakových podnětů, dotýká se to zákonitě jeho vývoje. Za nejvhodnější období pro nápravu zrakových vad považujeme právě období předškolní,  kdy lze nejlépe následnou péčí mnohé vady zraku napravit či dokonce zcela odstranit. Včasným záchytem zrakových vad se nejlépe předchází nejen nevratnému poškození zraku, ale i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost dítěte a na jeho budoucí život.

 

Unikátní projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí "Mít oči k vidění"  se rozběhl v Pardubicích již v roce 2009. V České republice jde o projekt ojedinělý, mezioborový. Participují v něm oční lékaři, praktičtí pediatři, zdravotní sestry, kolektivy mateřských škol i rodičovská veřejnost. Tímto nastaveným systémem se zachytí maximální množství zrakově znevýhodněných dětí předškolního věku, kterým může být včas poskytnuta další následná odborná péče.

Projekt je pojat jako screening, čili zraková prevence, s cílem odhalit příčiny zrakových vad u předškolních dětí. Na základě výsledku zrakového screeningu pak jsou nebo nejsou děti doporučeny na další podrobnější vyšetření u dětského očního lékaře.

Dítě, které projde zrakovým screeningem dostává do svého zdravotního průkazu pod kolonku „Další sdělení, poznámky“ na straně 23 – 24 razítko s logem screeningu.

 

Dítě, jehož zrak je v pořádku, dostává razítko zelené barvy s touto psanou informací.

Dítě, které je doporučeno k dalšímu vyšetření zraku, dostává razítko barvy červené a psanou informaci, že je nutné další dovyšetření zraku očním lékařem.

Tímto jednoduchým opatřením, tj. razítkem ve zdravotním průkazu, získává pediatr informaci o tom, zda dítě zrakovým screeningem prošlo a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě ve věku dovršených pěti let nemá ve zdravotním průkazu razítko zrakového screeningu, může pediatr zajistit dodatečné vyšetření zraku.

 

 

Obecně prospěšná společnost  PROZRAK provádí s přístrojem Plusoptix S09 plošnou zrakovou prevenci přímo v mateřských školách celého Pardubického kraje. Děti, které navštěvují předškolní zařízení jsou tedy s předchozím souhlasem rodičů automaticky vyšetřeny ve své mateřské škole. Na zrakovou prevenci pomocí přístroje Plusoptix S09 mohou rodiče objednat své děti i v rámci "Screeningových dnů společnosti PROZRAK".

 

Screeningové dny společnosti PROZRAK jsou určeny:

  • pro děti raného věku s rodinnou dispozicí ke zrakovým vadám,
  • pro děti, které mateřskou školu ještě nenavštěvují
  •  a pro děti v den zrakového screeningu ve své mateřské škole nepřítomné.

Na screeningový  den  však musí rodiče své dítě předem telefonicky objednat, bude jim sděleno místo, den a hodina preventivního vyšetření zraku.