Náš tým

 

  • PhDr. Dagmar Fidlerová

            Ředitelka obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

            autor a koordinátor projektu,

            pedagog ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při mateřské škole.

 

  • MUDr. Vladimír Němec, Ph.D.

           Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

           pediatr 

 

  • MUDr. Hana Adámková

            Členka správní rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

            zástupce primáře očního oddělení, Pardubická nemocnice 

 

  • Marie Velehradská

            Členka správní rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

            ortoptistka, Pardubická nemocnice

 

  • Ing. Jaroslav Vávra

                Předseda dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

                pedagog

 
  • Doc. MUDr. Jan Novák, CSc.,

                 Člen  dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,

                 Primář očního oddělení, Pardubická nemocnice

 

  • Ak. arch. Miloslav Chaloupka

                 Člen  dozorčí rady obecně prospěšné společnosti PROZRAK,                 

                 architekt